بازي شماره 1 
نام بازي 
استاد را بگير، شاگرد را نگير.  (بومي –محلي) 
هدف 
 بهبود وتوسعه مهارت بنيادي لي لي،دويدن، ،جا خالي دادن،استقامت قلبي _تنفسي،قدرت و استقامت عضلات پايين تنه،چابكي ،ادراك شنوايي 
شايستگي هاي پايه 
همكاري،  مسئوليت پذيري، مهارت كار با ديگران، احترام به قوانين و مقررات،تقويت رهبري حفظ واشاعه  بازي هاي بومي -محلي 
تجهيزات 
گچ يا مخروط، كاور 
محوطه بازي 
فضاي باز يا سرپوشيده متناسب به تعداد دانش آموزان 
شرح بازي 
محوطه مناسب بازي با گچ يا مخروط مشخص مي شود. دو نفر از دانش آموزان در نقش استاد و تعقيب كننده به قيد قرعه انتخاب مي شوند و ساير دانش آموزان در نقش شاگرد در محوطه بازي آزادانه حركت مي كنند. 
بازي با صدور يكي از فرمان هاي استاد را بگير،استاد رانگير،شاگرد را بگير ،شاگرد را نگيراز طرف استاد آغاز مي شود.فرد تعقيب كننده بعد از شنيدن و درك فرمان ،استاد يا شاگردان را تعقيب مي كند تا جايگزيني براي خود پيدا كندوسايرين با فرار از دست او تلاش مي كنند خود را از دسترس دور نگه دارند.استاد در طول بازي با تشخيص صحيح و تغيير به موقع فرمان تلاش مي كند خود وشاگردان را نجات دهد. 
در طول بازي با توجه به توانايي دانش آموزان و موضوع آموزش از حركات دويدن و لي لي به تناوب استفاده شود. 
ملاحظات 
  
·         با هدف فعال كردن همه دانش آموزان بازي در  گروه هاي كوچك و همگن اجرا شود. 
·         براي انجام بازي لازم است دانش اموزان مهارت لي لي  را آموزش ديده و تمرينات مربوط را اجرا كرده باشند. 
  
نكات ايمني 
·         از کفش مناسب ورزشی استفاده شود. 
·         محوطه بازي متناسب با تعداد دانش آموزان انتخاب شود. 
·          برانجام صحيح مهارت لي لي در طول بازي نظارت شود.

منبع : زنگ ورزش دبستان پسرانه سما ساوه |جدول بازی های پایه سوم ابتدایی
برچسب ها : بازي ,دانش ,آموزان ,مهارت ,استاد , ·         ,دانش آموزان ,محوطه بازي ,تعقيب كننده ,تعداد دانش